Tarieven

Losse Sessies

1,5 uur

€ 88,=

Online

€ 55,=

Maak een afspraak

Pakket

4 sessies€ 333,=
Vervolgsessies€ 66,=

Maak een afspraak

Ouder/kind traject

8 sessies€ 888,=


Meer info

Strippenkaart

€ 99,=

3 online sessies à 30 minuten

Maak een afspraak

Groepssessies

€ 149,=

6 bijeenkomsten van 1 dagdeel
(vraag naar de mogelijkheden)

Meer info

AANVULLINGEN

  • Eigen inbreng is mogelijk, bv. het combineren van online/offline.
  • Bij elk traject is naast de telefoongesprekken ondersteuning mogelijk via What's app.
  • Prijzen zijn per sessie, gemiddeld 1 uur tot 1.15 uur (vrijgesteld van BTW).
  • Verslaglegging: kosten 1 sessie.
  • Coaching/loopbaanbegeleiding valt wel onder de BTW. Deze sessies zijn aftrekbaar via de inkomstenbelasting.
  • Je ontvangt een betaalverzoek direct na de sessie. De factuur wordt per mail verstuurd.
  • Er is geen vergoeding vanuit de zorgverzekeraar.

TIP: Werkgevers hebben baat bij gezonde medewerkers en een laag ziekteverzuim. 

Op basis van de wet Verbetering Poortwachter en de Arbeidsomstandighedenwet zullen veel werkgevers budget
hebben vrijgemaakt voor preventief ziekteverzuim. Vraag je werkgever een tegemoetkoming in- of volledige vergoeding
van de kosten.