Tarieven

Strippenkaart

€ 149,=

5 telefonische sessies à 0,5 uur

Maak een afspraak

Traject 1

€ 299,=

4 sessies + 2 x 15 minuten telefonisch contact 

Maak een afspraak

Traject 2

€ 599,=

8 sessies + 4 x 15 minuten telefonisch contact

Maak een afspraak

Groepswerk

€ 149,=

4 bijeenkomsten van 1 dagdeel
(vraag naar de mogelijkheden)

Maak een afspraak

Losse Sessies

Particulier/Zakelijk€ 85,=
Online € 65,=

Maak een afspraak

AANVULLINGEN

  • Eigen inbreng is mogelijk, bv. het combineren van online/offline.
  • Bij elk traject is naast de telefoongesprekken ondersteuning mogelijk via What's app.
  • Prijzen zijn per sessie, gemiddeld 1 uur tot 1.15 uur (vrijgesteld van BTW).
  • Verslaglegging: kosten 1 sessie.
  • Coaching/loopbaanbegeleiding valt wel onder de BTW. Deze sessies zijn aftrekbaar via de inkomstenbelasting.
  • Je ontvangt een betaalverzoek direct na de sessie. De factuur wordt per mail verstuurd.
  • Er is geen vergoeding vanuit de zorgverzekeraar.

TIP: Werkgevers hebben baat bij gezonde medewerkers en een laag ziekteverzuim. 

Op basis van de wet Verbetering Poortwachter en de Arbeidsomstandighedenwet zullen veel werkgevers budget
hebben vrijgemaakt voor preventief ziekteverzuim. Vraag je werkgever een tegemoetkoming in- of volledige vergoeding
van de kosten.