Tarieven

Losse Sessies

1,5 uur

€ 95,=

Online

€ 65,=

Maak een afspraak

Pakket

4 sessies

€ 333,=

8 sessies

€ 633,=

Maak een afspraak

Ouder/kind traject

8 sessies

€ 888,=

info volgt binnenkort!

Meer info

Strippenkaart

4 sessies 45 min. (telefonisch)

€ 99,=

Maak een afspraak

Groepssessies

per dagdeel

€ 33,=

Meer info

Zakelijk

8 sessies 

€ 888,=

Maak een afspraak

AANVULLINGEN

  • Bij de pakketten is inbegrepen:  Tussentijdse ondersteuning via telefoon of What's app en een nagesprek.
  • Eigen inbreng is mogelijk, bv. het combineren van online/offline.
  • Sessies zijn gemiddeld 1 uur tot 1.15 uur (vrijgesteld van BTW).
  • Verslaglegging: kosten 1 sessie.
  • Coaching/loopbaanbegeleiding valt wel onder de BTW. Deze sessies zijn aftrekbaar via de inkomstenbelasting.
  • Je ontvangt een betaalverzoek direct na de sessie. De factuur wordt per mail verstuurd.
  • Er is geen vergoeding vanuit de zorgverzekeraar.

TIP: Werkgevers hebben baat bij gezonde medewerkers en een laag ziekteverzuim. 

Op basis van de wet Verbetering Poortwachter en de Arbeidsomstandighedenwet zullen veel werkgevers budget
hebben vrijgemaakt voor preventief ziekteverzuim. Vraag je werkgever een tegemoetkoming in- of volledige vergoeding
van de kosten.