Tarieven

Losse Sessies

1,5 uur

€ 95,=

Online

€ 65,=

Maak een afspraak

Traject 1,5 mnd / 3 mnd

4 sessies (1,5 mnd) + ***

€ 333,=

8 sessies (3 mnd) + ***

€ 633,=

Maak een afspraak

Ouder/kind* traject (3 mnd)

8 sessies + ***

€ 888,=

* kind/puber/jongvolwassene

Meer info

Strippenkaart

4 sessies 45 min. (telefonisch)

€ 99,=

Maak een afspraak

Groepssessies

per dagdeel

€ 33,=

Meer info

Zakelijk (3 mnd)

8 sessies + ***

€ 888,=

Maak een afspraak

AANVULLINGEN

*** 
Gedurende de hele periode (1,5 mnd of 3 mnd) ben ik bereikbaar voor vragen 
en  word je begeleid, telefonisch of via what's app.
Na het afronden van het traject hebben we nog een telefonisch/online nagesprek.

  • Ieder traject kan aangepast worden naar eigen behoefte
  • De genoemde trajecten 1,5 mnd en 3 mnd kunnen wat afwijken qua lengte wanneer dat zo uitkomt,
    bv. door vakantie of ziekte, maar is altijd in overleg.
  • Eigen inbreng is mogelijk, bv. het combineren van online/offline.
  • Sessies zijn gemiddeld 1 uur tot 1.30 uur (vrijgesteld van BTW).
  • Verslaglegging: kosten 1 sessie.
  • Coaching/loopbaanbegeleiding valt wel onder de BTW. Deze sessies zijn aftrekbaar via de inkomstenbelasting.
  • Je ontvangt een betaalverzoek direct na de sessie. De factuur wordt per mail verstuurd.

Ik ben bewust niet aangesloten bij een beroepsvereniging omdat er veel tijd gaat zitten om te voldoen aan de eisen 
van de beroepsvereniging terwijl die soms niet relevant zijn. Daarnaast zijn er veel kosten aan verbonden die dan weer
doorberekend moeten worden in de tarieven. Ik besteed deze tijd liever aan mijn cliënten en heb getracht mijn tarieven
daarop aan te passen.

TIP: Werkgevers hebben baat bij gezonde medewerkers en een laag ziekteverzuim. 

Op basis van de wet Verbetering Poortwachter en de Arbeidsomstandighedenwet zullen veel werkgevers budget hebben
vrijgemaakt voor preventief ziekteverzuim. Vraag je werkgever een tegemoetkoming in- of volledige vergoeding van de kosten.